4-axlad semitrailer utrustad med 13,2 meter långt spannmålsflak. Helt öppningsbar vänstersida och en fast högersida, dörrar bak. Höjd 2 meter runt om och med en transportvolym på ca 67 m3. Hydraulisk öppningsbart rull kapell. Den är utrustad med egen el-hydraulik som är fjärrstyrd. Normal tipphydraulik kommer ifrån bil och är även den fjärrstyrd. 4:e axeln skjutbar för att nå rätt axelavstånd.